Cút Đồng Nối Ống Mềm

Liên hệ

Cút Đồng Nối Ống Mềm - Brass Union Elbows - Van Bi Đồng

Cút, nối ống mềm.| Brass union elbows
Áp lực làm việc Max. 16 bar | Max. working pressure: 16 bar

Sản phẩm liên quan

Kép Kẽm Ren MI

Cút Kẽm Ren Trong MI

Tê Kẽm Ren Trong MI

Lơ Đồng MIHA

Đai Ốc Đồng

Kép Đồng Ren MIHA

Khâu Nối Ống Mềm

Tê Nối Ống Mềm

Nối Nhanh Ống Mềm

Đai Ống PPR VESBO