Lơ Đồng MIHA

Liên hệ

Lơ Đồng Nối Ren MIHA - Van MIHA

Lơ Đồng, nối ren. | Bushing, Screwed ends.
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ISO 228-1-2000, BS21/ ISO 7-1-1994. | BS21/ISO 228-1-2000 Threads standard, BS21/ISO 7-1-2994 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 16 bar. | Max. working pressure: 16 bar
Nhiệt độ làm việc Max. 120oC. | Max. working temperature: 120oC

Sản phẩm liên quan

Kép Kẽm Ren MI

Cút Kẽm Ren Trong MI

Tê Kẽm Ren Trong MI

Lơ Đồng MIHA

Đai Ốc Đồng

Kép Đồng Ren MIHA

Khâu Nối Ống Mềm

Tê Nối Ống Mềm

Nối Nhanh Ống Mềm

Đai Ống PPR VESBO