Măng Sông Đồng MIHA

Liên hệ

Măng Sông Đồng - Brass Coupling - Van Bi Đồng

Măng sông đồng. | Brass coupling.
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ISO 228-1-2000
BS21/ISO 228-1-2000 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 16 bar | Max. working pressure: 16 bar

Sản phẩm liên quan

Kép Kẽm Ren MI

Cút Kẽm Ren Trong MI

Tê Kẽm Ren Trong MI

Lơ Đồng MIHA

Đai Ốc Đồng

Kép Đồng Ren MIHA

Khâu Nối Ống Mềm

Tê Nối Ống Mềm

Nối Nhanh Ống Mềm

Đai Ống PPR VESBO