Tê Thu Nhựa PPR Mầu Xanh

Liên hệ

Tê Thu Nhựa PPR Mầu Xanh - Van Bi Nhựa

Tê thu nhựa PPR | PPR TEE Reducing
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ ISO 7-1-1994. BS21/ISO 7-1-2994 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 25 bar | Max. working pressure: 25 bar

Sản phẩm liên quan

Kép Kẽm Ren MI

Cút Kẽm Ren Trong MI

Tê Kẽm Ren Trong MI

Lơ Đồng MIHA

Đai Ốc Đồng

Kép Đồng Ren MIHA

Khâu Nối Ống Mềm

Tê Nối Ống Mềm

Nối Nhanh Ống Mềm

Đai Ống PPR VESBO