HYO SHIN-HDA 032L

Liên hệ

Van Điện Từ HYO SHIN-HDA 032

Small Size Solenoid Valve

- Pipe zize: 1/4"PT
- Orifice: ∅1 / ∅2 / ∅3 / ∅4
- Service: Air, Water, Oil, Inertness Gas
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea

- Model: HDA 032

HYO SHIN-HDA 032L

 

Sản phẩm chưa có tags

Sản phẩm liên quan

HYO SHIN-HPS 6524NO

HYO SHIN-HPS 5020NO

HYO SHIN-HPS 4014NO

HYO SHIN-HPS 3212NO

HYO SHIN-HPS 2510NO

HYO SHIN-HPS 206NO

HYO SHIN-HPS 154NO

HYO SHIN-HPS 103NO

HYO SHIN-HPS 102NO

HYO SHIN-HPS 6524

HYO SHIN-HPS 5020

HYO SHIN-HPS 4014

HYO SHIN-HPS 3212

HYO SHIN-HPS 2510

HYO SHIN-HPS 206

HYO SHIN-HPS 154

HYO SHIN-HPS 103

HYO SHIN-HPS 102

HYO SHIN-HPW 6524

HYO SHIN-HPW 5020