HYO SHIN HFS 20

Liên hệ

Công Tắc Dòng Chảy HFS20 HYO SHIN

*FLOW SWITCH
- Áp suất tối đa: 10 bars
- Kết nối : Đầu ren, 3/4"PT - Ren 27
- Nhiệt độ chất lỏng tối đa: 100ºC
- Nhiệt độ môi trường: 0~60ºC
- Xuất xứ: HYO SHIN / Korea
- Mô tả: Made in Korea

Sản phẩm liên quan

TUNG LUNG TL-40

Tung Lung TL-41

SAGINIMIYA HFS 25

SAGINIMIYA HFS 20

HYO SHIN HFS 20

SAGINIMIYA HFS 15

HYO SHIN HFS 15

HYO SHIN HFS 25

SAGINIMIYA FQS U30G

RAINBOW ITS-050L

RAINBOW Korea TS Series

RAINBOW PTSC-050C

WISE T219

WISE T229

WISE T230

WISE T239

WISE T250

WISE T259