Pneumatic Actuated Knife Gate Valves | Van Dao Điều Khiển Khí Nén

van dao điều khiển khí nén

Pneumatic Actuated Knife Gate Valve

_______________________________________________

What is A Pneumatic Actuated Knife Valve

- What is a pneumatic Actuated knife valve? It is also known as pneumatic control shovel valve, English name is Pneumatic Knife Gate Valves / knife gate valve pneumatic actuator or knife gate valve pneumatic cylinder, is a device fitted with a pneumatic actuator, connecting the shaft to the body. of the knife valve, the vane is an iron metal that can go up and down completely out of the way of the fluid, single and vertical. The shaft is floating with pressure up to PN16, PN25.

_______________________________________________

Structure of  Pneumatic Actuated Knife Valve

• Mechanical Valve:

The mechanical knife input part is made of steel, Body and Disc ( stainless steel, cast iron, Cast steel) . The mechanical valve part includes the following parts:

- Valve body: made of stainless steel 304, stainless steel 316, cast iron, steel

- Valve disc: The valve disc or blade will normally be made of stainless steel or steel.

- Valve shaft: The mechanical knife valve shaft is made of stainless steel or stainless steel with high hardness

- Sealing gasket: Pneumatic knife valve has 2 types of sealing: Teflon sealing and steel sealing. Steel gasket can withstand extreme temperature and pressure.

- Control part: normally the valve is controlled by compressed air or by handwheel. In hydroelectric and thermal power plants, the valve is usually controlled by electricity.

 Cấu tạo van dao điều khiển khí nén

Mechanical Knife Valve

_______________________________________________

• Actuator of valve:  This is the part that controls the opening and closing of the pneumatic knife valve with 7 main parts:

- Piston rod

- Mounting

- Cylinder

- Piston

- O-ring

- Rod-end port

- Cap-and port

Cấu tạo van dao điều khiển khí nén

Actuator of Knife Valve

_______________________________________________

Operation of Knife Gate Valve

When we supply compressed air to the pneumatic cylinder, the gears in the cylinder rotate to push the valve shaft according to the up and down mechanism, the valve shaft will be connected to the blade. When compressed air is supplied to the upper port, the compressed air will be compressed. will push the valve shaft down, the blade attached to the valve shaft will go down and seal the flow, creating a valve closing mechanism. Conversely, when compressed air is supplied to the lower port, the compressed air will push the valve shaft up, pull the blade up, open the flow then create the valve opening mechanism. In addition, if the valve is connected to a linear controller, it can be opened and closed at an angle from 4 - 20mA.

_______________________________________________

Advantages / Defect Pneumatic Operated Knife Valve

- The valve opens and closes quickly, the installation space is narrow, the space in the valve line of the pipe is quite narrow

- The pneumatic knife valve is sealed with a metal disc so it can cut other solid objects.

- Used for solid, sharp, viscous fluids

- The valve blade moves up and down, so the fluid pressure does not affect the opening and closing of the valve.

- When opening the valve, the valve blade retracts all the way up, so the valve disc does not block the flow of fluid through.

 

_______________________________________________

Application of Pneumatic Operated Knife Valve

- Valves are widely used in systems of cement plants, batching plants

- Valves are widely used in sludge treatment systems

- Used in stone factories

- Used in industrial mines

- Widely used in hydroelectric and thermal power plants

- Used a lot in paper mills

- Application in sugar mills

- Application in flour mills

- Used in plastic factories

- Used in wood factories

- Widely used in tanks, tanks,...

- The main function of the pneumatic knife valve is to automatically operate and discharge water, residue, liquid, chemicals, coal, sugar and is specialized for the paper industry.

_______________________________________________

van dao, van cổng dao, van xẻng, van dao xẻng, van cửa dao, Knife gate valves, Knife valves, Knife gate valve, Knife valve, van dao điều khiển khí nén, van dao thép, van dao inox, van dao điều khiển điện

Mua Van Dao Điều Khiển Khí Nén

- VINDEC là địa chỉ phân phối Van Dao tại Việt nam có thể làm hài lòng khách hàng với năng lực đội ngũ nhân viên có kỹ thuật trình độ kỹ thuật cao, được đào tạo chuyên nghiệp bài bản của hãng. 

- Quý khách hàng có thể tìm kiếm hoặc Download về máy Catalogue sản phẩm vật liệu làm kín của hãng tại Website của chúng tôi với thông số kỹ thuật rõ ràng chính xác nhất của hãng.

- Thêm vào đó, VINDEC chúng tôi có Kho Hàng tại Hồ Chí Minh và có Kho Hàng + Xưởng Sản Xuất với diện tích trên 2.000m2 tại Hà Nội. 

- VINDEC với năng lực và kinh nghiệm gần 20 năm cùng với đội ngũ kỹ sư giầu chuyên môn, chúng tôi tự đáp ứng được các dự án lớn về hàng Van Công Nghiệp, chúng tôi luôn đồng hành cùng phát triển.

Admin: VINDEC

Zalo
Hotline