RAINBOW Korea RNTS Series

Liên hệ

Công Tắc Nhiệt RNTS Series RAINBOW - Korea
RNTS-090CB, RNTS-090CB, RNTS-120SB 

*THERMOSTAT
- Điện áp: 30A/250V
- Kết nối : 3/8"PT
- Dây dò: 1000mm
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Mô tả: Made in Korea

Sản phẩm liên quan

TUNG LUNG TL-40

Tung Lung TL-41

SAGINIMIYA HFS 25

SAGINIMIYA HFS 20

HYO SHIN HFS 20

SAGINIMIYA HFS 15

HYO SHIN HFS 15

HYO SHIN HFS 25

SAGINIMIYA FQS U30G

RAINBOW ITS-050L

RAINBOW Korea TS Series

RAINBOW PTSC-050C

WISE T219

WISE T229

WISE T230

WISE T239

WISE T250

WISE T259