Van 1 Chiều Gang SW

Liên hệ

CAST IRON SWING CHECK VALVE, JIS10K F.F. FLANGED ENDS 

10kfg/cm2 Water / 120 Deg.C 

7kfg/cm2 Saturated Steam 

 Read More : VAN SAMWOO

Sản phẩm liên quan

SAMWOO CLW-Gear

SAMWOO CLW-Lever

Van Bướm INOX Tay Gạt SW

Van Bướm INOX Tay Quay SW

Van 1 Chiều Gang SW

Van Cổng Gang SW

Zalo
Hotline