WISE T122

Liên hệ

Đồng Hồ Nhiệt Độ T122 WISE

*BIMETAL THERMOMETERS
- Size: 65, 75, 100, 125 & 150mm
- Dãy đo: -50~50 to 0~600ºC
- Chất liệu: 304SS, Element coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ

Sản phẩm liên quan

WISE T219

WISE T229

WISE T230

WISE T239

WISE T250

WISE T259

WISE T290

WISE T359

WISE T360

WISE T123

WISE T140

WISE T191

WISE T212

WISE T122

WISE T150

WISE T110

WISE T190

WISE T220

WISE T120

WISE T114