KITZ A100 / C150

Contact

 

Van Hơi Đồng Nối Ren KITZ A100 - C150

  Thân / Nắp/ Đĩa: Đồng thau / Đồng
  Lắp đặt: ren BS21
  Ứng dụng: Hơi nóng, Khí nén, Nước, Xăng dầu, Gas

KITZ BRONZE GLOBE VALVE, THREADED ENDS
300psi. Water Oil & Gas
150psi. Saturated Steam
Model. C 150

KITZ BRONZE GLOBE VALVE, THREADED ENDS      
150psi. Water Oil & Gas
100psi. Saturated Steam
Model. A 100

 Read More : Van KITZ

Sản phẩm liên quan

KITZ A100 / C150

KITZ 10SJ

KITZ 20SY

KITZ UCL

KITZ CA

KITZ 10SPBOF

KITZ UCB

KITZ 20SYBO

KITZ 10FCJ

KITZ 10SJBF

KITZ 20SYB

KITZ 150SPBO

KITZ 150SCJS

Zalo
Hotline