ZETKAMA 215A

ZETKAMA Van Cầu Hơi Gang , Lắp Bích DIN PN16 
Thân: Gang   
Nhiệt độ Max: 300 độ C  
Áp suất Max: 16Bar  
Size: 1/2" - 6"
Model. 215A

>>>> Xem Thêm  Van ZETKAMA

Sản phẩm liên quan

ZETKAMA 215A

ZETKAMA 201

ZETKAMA 216

ZETKAMA 217

ZETKAMA 234

ZETKAMA 235

ZETKAMA 237

ZETKAMA 287

ZETKAMA 275

ZETKAMA 277

ZETKAMA 288

ZETKAMA 302

ZETKAMA 400

ZETKAMA 401

ZETKAMA 402

ZETKAMA 407