Asbestos Rubber Sheet With Wire Net Inserted

Asbestos Rubber Sheet With Wire Net Inserted

_________________________________________

 

TẤM GIOĂNG AMIANG CHÌ SỢI THÉP

- Tấm Gioăng Amiang sợi thép là gì ? Tấm gioăng amiang sợi thép cũng như những loại tấm amiang làm kín thông dụng khác, nhưng nó được gia cố bởi những sợi thép đan xen để tạo ra cơ tính và chịu áp lực tôt hơn các loại thông thường.

- Material: Made of good asbestos Fibre rubber with steel wire inserted and compound heating and compression molding it (can be coated with graphite on the surface).

- Uses: used in flange joins of pipeline of water, steam, air, gas, etc.

- Max working temperature: 450℃,  Working pressure: 8 Mpa

- Steam Airtightness: with the temperature of 440-450℃ and the pressure of 13 - 14MPa, Keep for 30 min without puncture

- Sizes:

 4100 x 1500 x (1.2 – 6.0)mm,  2000 x 1500 x  (1.2– 6.0)mm,

• 1500 x 1360 x (1.2– 6.0)mm,  3810 x 1270 x (1.2– 6.0)mm

• 1270 x 1270 x (1.2– 6.0)mm,  1500 x 1500 x (1.2 – 6.0)mm

Xem thêm

Zalo
Hotline