Tombo 9082 - PTFE Thread Seal Tape

Contact

PTFE Thread Seal Tape Tombo 9082 - Băng Tan Ống Ren

- Composition : Min. 99% PTFE

- Tape Colour / Cover : White / Blue

- Size 1: 0,075 mm x 1/2” x 10m: 

- Size 2:  0,10 mm x 3/4” x (13,6 m)

- Temp. /  Pressure : Normal

Tombo 9082 - PTFE Thread Seal Tape

- Composition : Min. 99% PTFE

- Tape Colour / Cover : White / Blue

- Thickness : 0.09mm (+/-10%)

- Density : 1.2g/cm³ (+/-0.1g/cm³ )

- Temp. Range : Normal

- Pressure Range :

- Kích cơ Size: (độ dày x bề rộng x chiều dài), được sản xuất với 1 loại kích cỡ sau

+ Size 1:  0,075 mm x 1/2” x 10m: 720 cuộn/12 hộp/thùng

+ Size 2:  0,10 mm   x 3/4” x 520” x (13,6 m): 350 cuộn/5 hộp/thùng.

- Origin: NICHIAS TOMBO MALAYSIA

Sản phẩm liên quan

Tombo 9082 - PTFE Thread Seal Tape

Tombo 9082 - Pink Plumber Seal Tape

Tombo 9082 Gas - 300 Psi

Tombo 9082 Gas - 100 Psi

Tombo 9082 - Oxygen Seal Tape

Zalo
Hotline