VALQUA Whitetight

Contact

Spiral Wound Gasket PTFE VALQUA | Whitetight Valflon Tape

1/ Gioăng Kim Loại 1 Vành Cơ Bản 7590 - Basic VALQUA
Spiral Wound Gasket Basic
Gioăng kim loại thép xoắn cơ bản là loại chỉ gồm phần chất độn điền đầy làm kín và lá thép kim loại hình chữ “V” được quấn chồng lên xen kẽ với nhau
Chất điền đầy: Bằng PTFE - Teflon
Sử dụng: cho Mặt bích có rãnh (Tongue and groove) sử dụng thích hợp nhất đối với loại gioăng này.

2/ Gioăng Kim Loại 2 Vành 7591- Outer Ring | Whitetight Valfon Tap Valqua
Spiral Wound Gasket With Outer Ring
Có vành ngoài tăng cường độ cứng và định vị bên ngoài
Chất điền đầy: Bằng PTFE - Teflon
Sử dụng: loại mặt loại mặt bích Raised Face.

3/ Gioăng Kim Loại 2 Vành. 7592- Inner Ring | Whitetight Valflon Tape VALQUA
Spiral Wound Gasket With Inner Ring
7592 Có vành trong tăng cường độ cứng và định vị bên trong
Chất điền đầy: Bằng PTFE - Teflon
Sử dụng: loại mặt bích âm dương Đực Cái (male-female).

4/ Gioăng Kim Loại 3 Vành- 7596 | Whitetight Vaflon Tape VALQUA
Spiral Wound Gasket With Inner and Outer Ring
Có vành trong và vành ngoài tăng cường độ cứng và định vị cả trong lẫn ngoài
Chất điền đầy: PTFE - TEFLON
Sử dụng: cho mặt bích lồi raised face và mặt bích phẳng flat face.

Spiral-Wound-Gasket-Valqua

Sản phẩm liên quan

VALQUA Cleantight

VALQUA Whitetight

VALQUA Backtight

VALQUA 3640 / 3641

VALQUA Ring Joint 550

Zalo
Hotline