TEADIT 2000

Contact

 

Dây Tết Chèn TEADIT 2000
  - Vật liệu: graphite
  - Nhiệt độ / Áp suất: -240 đến 1000 độ C / 300 bar
  - Vận tốc trục: < 20m/s
  - PH: 0-14

TEADIT 2000 Gland Packing | TEADIT 2000 Compression Packing

CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN

20000 Aprovals

 

Sản phẩm liên quan

TEADIT 2124

TEADIT 2236

TEADIT 2000

TEADIT 2000IC

TEADIT 2001

TEADIT 2002

TEADIT 2103T

TEADIT 2214

TEADIT 2202

TEADIT 2235

TEADIT 2005 FDA

TEADIT 2006 FDA

TEADIT 2017

TEADIT 2020 FDA

TEADIT 24A

TEADIT 2019

TEADIT 2030

TEADIT 2255

TEADIT 2773

TEADIT 2774

TEADIT 2777

TEADIT 2003

TEADIT 2004

TEADIT 2044

TEADIT 2070

TEADIT 2007

TEADIT 2138

TEADIT 2238-OX

Zalo
Hotline