TEADIT 2236

Contact

 

Dây Tết Chèn TEADIT 2236
  - Vật liệu: graphite bọc Inconel
  - Nhiệt độ / Áp suất: -240 đến 650 độ C / 450 bar
  - Vận tốc trục: < 1m/s
  - PH: 0-14

TEADIT 2236 Compression Packing | TEADIT 2236 Graphite with Inconel Wire Jacket

CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN

API 607 - 2236

API 622 - 2236

API 624 - 2236

ChevronTexaco FE - 2236

VDI 2400 - TA-Luft - 2236

ISO 15848-1 - 2236

Sản phẩm liên quan

TEADIT 2124

TEADIT 2236

TEADIT 2000

TEADIT 2000IC

TEADIT 2001

TEADIT 2002

TEADIT 2103T

TEADIT 2214

TEADIT 2202

TEADIT 2235

TEADIT 2005 FDA

TEADIT 2006 FDA

TEADIT 2017

TEADIT 2020 FDA

TEADIT 24A

TEADIT 2019

TEADIT 2030

TEADIT 2255

TEADIT 2773

TEADIT 2774

TEADIT 2777

TEADIT 2003

TEADIT 2004

TEADIT 2044

TEADIT 2070

TEADIT 2007

TEADIT 2138

TEADIT 2238-OX

Zalo
Hotline