Gioăng TOMBO | VINDEC | Công Nghiệp Việt

TOMBO 9040-W

TOMBO 2280-S

TOMBO 2940

Gioăng TOMBO của Nhật bản chuyên sản xuất Băng keo lụa | Băng tan ống ren, Gioăng kim loại vòng đệm Gasket,  Gioăng Tấm Không Amiăng , Dây tết chèn bơm van

XEM THÊM:  Gioăng TEADIT