Dây Tết Chèn | Dây Tết Chèn Bơm Van

Dây Tết Chèn tẩm chì graphite, PTFE- Aramid- lõi thép inox- Cotton- Carbon chèn kín trục quay bơm van giá cạnh tranh tại VINDEC Hà nội.

XEM THÊM:  Dây Ceramic Chịu Nhiệt

TEADIT 2238-OX

TEADIT 2138

TEADIT 2044

TEADIT 2003

TEADIT 2777

TEADIT 2774

TEADIT 2773

TEADIT 2255

TEADIT 2030

TEADIT 2019

TEADIT 24A

TEADIT 2020

TEADIT 2017

TEADIT 2202

TEADIT 2214

TEADIT 2103T

TEADIT 2001

TEADIT 2000IC

FEROLITE FMP 500M

FEROLITE FMP 501

FEROLITE FMP 502

FEROLITE FMP 404

FEROLITE FMP 507

FEROLITE FMP 506