Tìm hiểu về chỉ số IP trong van điều khiển

04/11/2020

Được định nghĩa bởi IEC, chỉ số IP tên đầy đủ là International Protection, nó quy định mức độ bảo vệ của thiết bị với bụi và nước. Về cơ bản, nó có cấu trúc IPXY trong đó X, Y là 2 con  số. X nói lên độ bảo vệ chống bụi thâm nhập và Y nói lên độ bảo vệ chống nước thâm nhập

Chi tiết

Trưởng Phòng Kinh Doanh

18/07/2020

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhằm hoàn thiện tổ chức nhân sự của công ty. Nay chúng tôi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh

Chi tiết