Tìm hiểu về chỉ số IP trong van điều khiển

04/11/2020

Được định nghĩa bởi IEC, chỉ số IP tên đầy đủ là International Protection, nó quy định mức độ bảo vệ của thiết bị với bụi và nước. Về cơ bản, nó có cấu trúc IPXY trong đó X, Y là 2 con  số. X nói lên độ bảo vệ chống bụi thâm nhập và Y nói lên độ bảo vệ chống nước thâm nhập

Chi tiết

Van 1 chiều lò xo đặc tính, công dụng, lưu ý khi lắp đặt

04/11/2020

Van 1 chiều lò xo là gì? Được sử dụng như thế nào? Lắp đặt cần lưu ý gì? Với tác dụng cho phép dòng lưu chất chảy qua van theo một chiều nhất định, ngăn chặn không cho dòng lưu chất chảy ngược làm hư hại thiết bị đường ống cũng như hệ thống

Chi tiết