TEMA Pressure gauges - Italy | Đồng Hồ Đo Áp Suất TEMA Italy

TEMA Pressure Gauges - Italy

 

TEMA Pressure Gauges - Products

•  All st. st. Open-Front and Solid-Front

- ALL ST ST SOLID FRONT TYPE PRESSURE GAUGE serie. The pressure gauges series MBS860, with or without filling fluid, may be installed on every chemical, petrochemical plants, to prevent accidents according to normative EN837-1/ S3 and ANSI B40.1.1

- ALL ST ST OPEN FRONT BOURDON TYPE PRESSURE GAUGE. The pressure gauges series MB800, with or without filling fluid, may be installed on every chemical, petrochemical plants, onshore and offshore applications and machinery, food and pharmaceutical industry. Construction according to EN 837-1

- PHENOL CASE SOLID FRONT TYPE PRESSURE GAUGE serie. The pressure gauges series MBP800, with or without filling fluid, may be installed on every chemical, petrochemical plants with particularly aggressive environment, to prevent accidents according to normative EN837-1/9.7.2 and ANSI B40.1.1

• Low- Pressure Gauges

- ALL ST ST DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGE series MIn the pressure gauges series MM900, the sensing element is a diaphragm with concentric corrugations actuating the amplifying mechanism through a pivot. Designed for the measurement of pressure, vacuum of viscous fluids, crystallizing or polluted process fluids. These instruments are more reliable ane easy to protect against overpressure than the Bourdon tube type according to EN837-3

- ALL ST ST BELLOW TYPE PRESSURE GAUGE series MS10 Realized for use in low pressure with gas or non crystallizing liquids according to EN837-3

- ALL ST ST CAPSULE TYPE PRESSURE GAUGE serie MC11 Realized for use in low pressure with gas or non crystallizing liquids according to EN837-3

• Differential Pressure-Gauges

- ALL ST ST DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE DIAPHRAGM. The differential pressure gauges series MDM1200, with or without filling fluid, are simple and suitable to be installed in presence of low static pressure on every chemical, petrochemical plants, onshore and offshore applications and machinery, food and pharmaceutical industry

- ALL ST ST DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE BELLOW TYP. The differential pressure gauges series MDS1200, with or without filling fluid, are simple and suitable to be installed in presence of low static pressure on every chemical, petrochemical plants, onshore and offshore applications and machinery, food and pharmaceutical industry

- ALL ST ST DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE DOUBLE BOU. The differential pressure gauges series MDB1200, with or without filling fluid, are simple and suitable to be installed in presence of low static pressure on every chemical, petrochemical plants, onshore and offshore applications and machinery, food and pharmaceutical industry.

- ALL ST ST DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE CAPSULE TY. The differential pressure gauges series MDC1200, are simple and suitable to be installed to measure air or clean gases in presence of low static pressure on every chemical, petrochemical plants, onshore and offshore applications and machinery, food and pharmaceutical industry

- DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE PISTON TYPE series MDP. The differential pressure gauges series MDP200, with or without electric contact, are simple and suitable to be installed in all the applications where is necessary an indication or alarm of differential pressure at low cost.

• Test-Gauges

- ALL ST ST TEST GAUGES Cl 025: Designed to be used in laboratory fer tests or calibrations and on all the plants where reliability and accuracy are important . Each instrument is supplied with internal calibration certificate ?TEMA? . On request, the instrument may be supplied with calibration certificate issued by external calibration centre SIT (Italian Calibration Centre).

-  ALL ST ST TEST GAUGES Cl 01 : Designed to be used in laboratory fer tests or calibrations and on all the plants where reliability and accuracy are important . Each instrument is supplied with internal calibration certificate ?TEMA? . On request, the instrument may be supplied with calibration certificate issued by external calibration centre SIT (Italian Calibration Centre).

• Standard and square-case Pressure-Gauges

-  BOURDON TYPE PRESSURE GAUGE serie MB100 : The pressure gauges series MB100, with or without filling fluid, are suitable for all the industrial application on non corrosive fluids for the copper alloy .

- PROFILE BOURDON TYPE PRESSURE GAUGE serie MB400 : The pressure gauges series MB400 in rectangular or squared enclosure have an accurate construction and standardized dimensions for mounting in parallel with electric instrumentation in centralized control rooms.

- GLASS TUBE TYPE PRESSURE GAUGE series MV600 : The pressure gauges series MV600 are manufactured in 3 versions type MV601, differential, armoured, with high resistance tempered glass tubes, type MV602, differential, with calibrated glass tubes type MV603, glass tube pressure gauges for accurate measurements.

Mua Đồng Hồ Đo Áp Suất TEMA

- VINDEC là địa chỉ phân phối ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT uy tín tại Việt nam có thể làm hài lòng khách hàng với năng lực đội ngũ nhân viên có kỹ thuật trình độ kỹ thuật cao, được đào tạo chuyên nghiệp bài bản của hãng.

- Quý khách hàng có thể tìm kiếm hoặc Download về máy Catalogue sản phẩm của hãng tại Website của chúng tôi với thông số kỹ thuật rõ ràng chính xác nhất của hãng tại: 

- Thêm vào đó, VINDEC, chúng tôi có Kho Hàng tại Hồ Chí Minh và có Kho Hàng + Xưởng Sản Xuất với diện tích trên 2.000m2 tại Hà Nội.

- VINDEC với năng lực và kinh nghiệm trên 15 năm cùng với đội ngũ kỹ sư giầu chuyên môn, chúng tôi tự đáp ứng được các dự án lớn, chúng tôi luôn đồng hành cùng phát triển.

Admin: VINDEC

Zalo
Hotline