WIKA Pressure Gauge - Germany | Đồng Hồ Đo Áp Suất WIKA Đức

WIKA PRESSURE GAUGE

____________________________________

 

Wika Pressure Gauge

- WIKA là hãng sản xuất các thiết bị đo lường chính xác cao. Trong đó đồng hồ áp suất Wika có rất nhiều loại ( khoảng hơn 120 loại ) Tùy theo nhu cầu sử dụng, yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mà chúng ta cần sử dụng đúng loại sản phẩm phù hợp.

- Đồng Hồ Đo Áp Suất WIKA được dùng rộng rãi trong các nhà máy thực phẩm ; bia ;sữa ; cho đến các nhà máy dệt may ; hoá chất & nhiều nhất là trong dầu khí. Chính vì sự chính xác ;chất lượng ; độ tin cậy cao mà đồng hồ đo áp suất Wika được dùng rộng rãi trong hầu hết các ứng dụng của đồng hồ đo áp suất.

____________________________________

Wika Pressure Gauge - Products

• Pressure Gauges

- Models 111.10, 111.12: Bourdon tube pressure gauge, copper alloy Standard version

- Models 232.30, 233.30 : Bourdon tube pressure gauge, stainless steel. For the process industry, safety version

- Models 111.16, 111.26: Bourdon tube pressure gauge, copper alloy Panel mounting series

- Models 232.50, 233.50: Bourdon tube pressure gauge, stainless steel. For the process industry, standard version, NS 63 [2 ½"], 100 [4"] and 160 [6"]

- Model 113.13 Hydraulic pressure gauge Copper alloy, plastic case, liquid filling

- Models 432.50, 433.50 : Diaphragm pressure gauge. For the process industry, up to 10-fold overload safety, max. 40 bar

- Model 113.53 : Bourdon tube pressure gauge, copper alloy. Stainless steel case, liquid filling, NS 40, 80 and 100

- Models 732.31, 733.31, 732.51, 733.51 : Differential pressure gauge. For the process industry, all-metal media chamber

- Model 213.53: Liquid filled gauge. Bourdon tube pressure gauge, copper alloy, stainless steel case, NS 50, 63 and 100

- Models 732.14, 762.14 : Differential pressure gauge. For the process industry, all-metal media chamber

- Model 736.51 Differential pressure gauge : For very low differential pressures, from 2.5 mbar, with capsule element

- Models 532.52, 532.53, 532.54 Absolute pressure gauge, stainless steel. High overload safety

- Model 213.40 Bourdon tube pressure gauge, copper alloy. Heavy-duty version, case filling, NS 63 [2 ½"], 80 [3"] and 100 [4"]

- Models 632.50, 633.50 Capsule pressure gauge, stainless steel. For the process industry, NS 63, 100 and 160

- Models 612.34, 632.34, 633.34 Capsule pressure gauge, copper alloy or stainless steel. Process Gauge, safety version per ASME B40.100

- Model 131.11 Bourdon tube pressure gauge, stainless steel. Compact version, NS 40, 50 and 63

- Model 111.11 Bourdon tube pressure gauge, copper alloy. Welding gauge ISO 5171

- Model PMT01 OEM pressure measuring system with output signal. Module version, back mount

- Model PMM01 OEM pressure measuring system. Module version, back mount

- Model 212.20 Bourdon tube pressure gauge, copper alloy. Stainless steel case, NS 100 and 160

- Model 612.20 Capsule pressure gauge, copper alloy. Stainless steel case, NS 63, 100 and 160

- Model 111.31 Bourdon tube pressure gauge, copper alloy. Welding gauge ISO 5171, safety version

- Models 332.50, 333.50 Test gauge, stainless steel. Standard version, class 0.6, NS 160 [6"]

- Model 312.20 Test gauge, copper alloy. With Bourdon tube, class 0.6, NS 160

- Models 101.00, 101.12 Bourdon tube pressure gauge, copper alloy. With plastic capillary, NS 27 and 40

- Models 232.34, 233.34 Bourdon tube pressure gauge, stainless steel. XSEL® process pressure gauge, NS 4 ½" and 6"

- Model THM10 Thermomanometer. Eco version, for pressure and temperature measurement

- Models 232.36, 233.36 Bourdon tube pressure gauge, stainless steel. High overload safety up to the 4 times the full scale value

- Models 232.36, 233.36, safety version

- Models 100.0x, 100.1x Thermomanometer. For pressure and temperature measurement

- Models 332.30, 333.30 Test gauge, stainless steel. Safety version, class 0.6, NS 160 [6"]

- Model MFT Thermomanometer. For pressure and temperature measurement

- Model PG23CP Bourdon tube pressure gauge, stainless steel. For panel mounting

- Models 112.28, 132.28 Bourdon tube pressure gauge, copper alloy or stainless steel. For refrigeration technology, NS 80

- Model PG23LT Bourdon tube pressure gauge, stainless steel. For extremely low ambient temperatures down to -70 °C [-94 °F], with case filling, POLARgauge®

- Model 342.11nTest gauge. From class 0.1, NS 250, with transport case and acceptance test certificate

- Model PG23HP-PnBourdon tube pressure gauge, stainless steel. For highest pressure applications to 6,000 bar, heavy-duty version

- Model PG28nBourdon tube pressure gauge, Hastelloy. For the process industry, high corrosion resistance, NS 100 [4"] and 160 [6"]

- Model PG23HP-SnBourdon tube pressure gauge, stainless steel. For highest pressure applications to 3,000 bar

- Models 422.12, 423.12nDiaphragm pressure gauge. Grey cast iron case

- Models 611.10, 631.10nCapsule pressure gauge, copper alloy or stainless steel. Standard version, NS 50, and 63

- Models 432.56, 432.36 Diaphragm pressure gauge for the process industry. High overload safety up to 100/400 bar

- Model PG43SA-S Diaphragm pressure gauge, flush, For sanitary applications, NS 100

- Model PG43SA-D Diaphragm pressure gauge, flush. For sanitary applications, with integrated diaphragm element monitoring, NS 100

- Model PG43SA-C Diaphragm pressure gauge, flush. For sanitary applications, compact version, NS 63

- Model 611.13nCapsule pressure gauge, copper alloy. Plastic case, NS 50 and 63

- Models 614.11, 634.11 Capsule pressure gauge, copper alloy or stainless steel. Edgewise panel design

- Models 610.20, 630.20 Test gauge, copper alloy or stainless steel. For low pressure ranges up to 600 mbar, class 0.6, NS 160

- Models 432.10, 432.15nMini diaphragm pressure gauge. UHP, nominal sizes 1" and 1.3"

- Models 700.01, 700.02 Differential pressure gauge. With magnetic piston or with magnetic piston and separating diaphragm

- Model 632.51 Capsule pressure gauge, stainless steel. For the process industry, high overload safety, NS 100 and 160

- Models 712.15.100, 732.15.100 Differential pressure gauge. Cryo Gauge, copper alloy or stainless steel, NS 100

- Model DPG40 Differential pressure gauge. With integrated working pressure indication (DELTA-plus)

- Models 712.15.160, 732.15.160 Differential pressure gauge. Cryo Gauge, copper alloy or stainless steel, NS 160

- Models 732.18, 733.18 Differential pressure gauge. For refrigeration technology, stainless steel, NS 80 and 100

- Models 711.12, 713.12, 731.12, 733.02 Differential pressure gauge. Copper alloy or stainless steel, scale ranges from 0.6 ... 1,000 bar

- Model A2G-30 Inclined tube manometer. For ventilation and air-conditioning

- Model A2G-05 Differential pressure gauge Eco

- Model A2G-10 Differential pressure gauge. For ventilation and air-conditioning, NS 110

- Model A2G-mini Differential pressure gauge. For ventilation and air-conditioning, NS 63

- Model 716.05 Differential pressure gauge. Compact version NS 80, class 2.5 to 4.0, high overload safety

- Models 716.11, 736.11 Differential pressure gauge. For very low differential pressures from 2.5 mbar, copper alloy or stainless steel

- Model DSS22F Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal With clamp connection

- Model DSS22P Pressure gauge in hygienic design with mounted diaphragm seal With clamp connection

- Model DSS19F Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal. With process connection per Svensk Standard SS 1145, for food

- Model DSS18F Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal With milk thread fitting

- Model DSS10M Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal With threaded connection, threaded design

- Model DSS34M Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal With threaded connection, welded design

- Model DSS27M Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal With flange connection, flush diaphragm

- Model DSS26M Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal With flange connection, internal diaphragm

- Models 216.06.050, 216.40.050 Pressure gauge for scuba diving. Finimeter

- Model 130.15 Bourdon tube pressure gauge, stainless steel. For HP (high purity) applications

- Model 230.15 Bourdon tube pressure gauge, stainless steel. For UHP (ultra high purity) applications

- Model 432.25.2 Diaphragm pressure gauge. For UHP (ultra high purity) applications, flow-through, nominal size 2"

• Digital Pressure Gauges

- Model CPG1500 Precision digital pressure gauge

- Model CPG-KITP Pneumatic service kit

- Model CPG-KITH Hydraulic service kit

- Model DG-10 Digital pressure gauge. For general industrial applications

- Model CPG500 Digital pressure gauge. Basic version

• Pressure Gauges With Output Signal

- Models PGT23.100, PGT23.160 Bourdon tube pressure gauge with output signal. For the process industry, safety version, NS 100 and 160

- Model PGW23.100, PGW26.100 Bourdon tube pressure gauge with wireless output signal. Safety version, NS 100

- Models PGT43.100, PGT43.160 Diaphragm pressure gauge with output signal. For the process industry, high overload safety up to the 10-fold full scale value, max. 40 bar

- Model PGT21 Bourdon tube pressure gauge with output signal. Stainless steel case, NS 50 and 63

- Model PGT10 USB Bourdon tube pressure gauge with output signal. Plastic case, with USB interface

- Model PGT23.063 Bourdon tube pressure gauge with output signal. For the process industry, safety version, NS 63

- Models APGT43.100, APGT43.160 Absolute pressure gauge with output signal. For the process industry, NS 100 and 160

- Model PMT01 OEM pressure measuring system with output signal. Module version, back mount

- Model DPGT40 Differential pressure gauge with output signal. With integrable working pressure indication (DELTA-trans)

- Model A2G-15 Differential pressure gauge with electrical output signal. For ventilation and air-conditioning

- Models PGT43HP.100, PGT43HP.160 Diaphragm pressure gauge with output signal. For the process industry, high overload safety up to 40, 100 or 400 bar

- Models PGT63HP.100, PGT63HP.160 Capsule pressure gauge with output signal. For the process industry, high overload safety

- Models DPGT43HP.100, DPGT43HP.160 Differential pressure gauge with output signal. For the process industry, high overload safety up to 40, 100, 250 or 400 bar

- Models DPGT43.100, DPGT43.160 Differential pressure gauge with output signal. For the process industry, all-metal media chamber

- Models 712.15.100, 732.15.100 Differential pressure gauge. Cryo Gauge, copper alloy or stainless steel, NS 100

- Models 712.15.160, 732.15.160 Differential pressure gauge. Cryo Gauge, copper alloy or stainless steel, NS 160

• Contact Pressure Gauge

- Models PGS23.100, PGS23.160 Bourdon tube pressure gauge with switch contacts. For the process industry, NS 100 and 160

- Models PGS43.100, PGS43.160 Diaphragm pressure gauge with switch contacts. For the process industry, high overload safety up to the 10-fold full scale value, max. 40 bar

- Models PGS21.100, PGS21.160 Bourdon tube pressure gauge with switch contacts. Stainless steel case, NS 100 and 160

- Model PGS23.063 Bourdon tube pressure gauge with switch contacts. For the process industry, NS 63

- Model PGS25 Bourdon tube pressure gauge with electronic pressure switch. Stainless steel case, NS 50 and 63

- Model PGS21 Bourdon tube pressure gauge with switch contacts. Stainless steel case, NS 40 [1 ½"], 50 [2"] and 63 [2 ½"]

- Models DPGS43.100, DPGS43.160 Differential pressure gauge with switch contacts. For the process industry, all-metal media chamber

- Model 532.53+8xx Absolute pressure gauge with switch contacts. For the process industry, NS 100 and 160

- Model DPGS40 Differential pressure gauge with micro switches. With integrated working pressure indication (DELTA-comb)

- Model DPGS40TA Differential pressure gauge with micro switches. With integrated working pressure indication (DELTA-comb), with component testing

- Models 432.36+8xx, 432.56+8xx Diaphragm pressure gauge with switch contacts. For the process industry, high overload safety up to 40, 100 or 400 bar

- Models DPGS43HP.100, DPGS43HP.160 Differential pressure gauge with switch contacts. For the process industry, high overload safety up to 40, 100, 250 or 400 bar

- Model 632.51+8xx Capsule pressure gauge with switch contacts. For the process industry, high overload safety

- Model DPS40 Differential pressure switch. DELTA-switch

- Models 700.01, 700.02 Differential pressure gauge With magnetic piston or with magnetic piston and separating diaphragm

- Models 712.15.100, 732.15.100 Differential pressure gauge. Cryo Gauge, copper alloy or stainless steel, NS 100

- Models 712.15.160, 732.15.160 Differential pressure gauge. Cryo Gauge, copper alloy or stainless steel, NS 160

- Model 230.15-851 Bourdon tube pressure gauge with switch contacts. For UHP (ultra high purity) applications, with reed contact model 851

- Model A2G-90 Differential pressure gauge with pressure switch. For ventilation and air-conditioning

• Diaphragm Seals

• Diaphragm Seal Systems

• Valves and Protective Devices

• Mounting Accessories

• Electrical Accessories

• Engineered Solutions Pressure

____________________________________

Giá Đồng Hồ Áp Suất Wika

____________________________________

Mua Đồng Hồ Áp Suất Wika

- VINDEC là địa chỉ phân phối ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT WIKA uy tín tại Việt nam có thể làm hài lòng khách hàng với năng lực đội ngũ nhân viên có kỹ thuật trình độ kỹ thuật cao, được đào tạo chuyên nghiệp bài bản của hãng.

- Quý khách hàng có thể tìm kiếm hoặc Download về máy Catalogue sản phẩm của hãng tại Website của chúng tôi với thông số kỹ thuật rõ ràng chính xác nhất của hãng tại: ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT WIKA

- Thêm vào đó, VINDEC chúng tôi có Kho Hàng tại Hồ Chí Minh và có Kho Hàng + Xưởng Sản Xuất với diện tích trên 2.000m2 tại Hà Nội.

- VINDEC với năng lực và kinh nghiệm trên 15 năm cùng với đội ngũ kỹ sư giầu chuyên môn, chúng tôi tự đáp ứng được các dự án lớn, chúng tôi luôn đồng hành cùng phát triển. 

Admin: VINDEC

Zalo
Hotline