WISE Control - Korea | WISE Control Inc - Korea

WISE - About Us

- WISE is comprised of several products divisions, state-of-the art manufacturing facilities, service center and over 60 distributors worldwide.

- For more than 54 years, the name WISE has been standing for innovation and quality in the field of pressure, temperature and gas measurement. WISE is comprised of several products divisions, state-of-the art manufacturing facilities, service center and over 60 distributors worldwide.

WISE - Products

• Wise Pressure Instruments : Display Gauges, Differential Gauges, Sanitary Gauges, Ultra High Purity Gauge, Switch/Recorder, Transmitter, Accessories, Nuclear Applications

• Wise Accessories for pressure gauge : Flushing ring_A100, Sunshade_A090, Instrument manifold valve_A080(T,F), Instrument valve_A080(S,W), Gauge protector_A070, Condensing pot_A060, Snubber_A050, Pulsation dampener_A040, Syphon tube_A030, Gauge union_A020, Union_A010

• Wise Temperature Instruments : Thermometer, Thermocouple, Resistance Temperature Detector, Switch/Recorder, Transmitter, Thermowell, Nuclear Applications

• Wise Thermocouple & Resistance Temperature Detectors : Field junction box_B500 series, Explosion proof type space heater_H100 series, Sheet metal pad type thermocouple_R990 series_R991, R992, Chordal type thermocouple_R980 series_R981, R982, Explosion proof Non-metallic protection tube thermocouple_R970 series_R971, R972, Heavy duty type resistance temperature detector_R200 (R201, R202), Cool-down and leak detector_R190 (RL series), Sheathed thermocouple_R120 sereis (R series) (R121, R122), Metallic protection tube thermocouple_R110 series (R111, R112)

• Wise Thermowell : Helical Strake Type Thermowell_A650 Series_A6510, A6520, A6530, Vanstone type thermowell_A640 series_A6400, A6401, A6410, A6411, A6420, A6421, Bar stock thermowell with welded connection_A630, A631, A632_A6300, A6310, A6311, A6320, Bar stock thermowell with flange connection_A610, A611, A612, A623_A6100, A6101, A6110, A6111, A6120, A6121, A6230, A6231, Sanitary thermowell (3-A marking)_A603, Bar stock thermowell with thread connection_A600 series, Close end tube (Pipe) type thermowell_A500, A510 series_A5000, A5001, A5100, A5101

• Wise Flow Instruments : U100_Ultrasonic liquid flow meter Clamp-on type, Electromagnetic Flowmeters Separated Type_F951, Electromagnetic Flowmeters Combined type_F950, Turbine flowmeter_F901, Turbine flowmeter_F902, SN300 series_Ball type sight glass, SN200 series_Flapper type sight glass, SN100 series_See through type sight glass, LN400_Tubular gauge, LN300 series_Magnetic float type level gauge, LN200 series_Transparent type level gauge

• Wise Level Instruments : Multi-port type two-color level gauge_L510, Transparent and two-color type level gauge_L500, Two - color type level gauge_L500, L510, Tubular gauge_L400, Optional Magnetic float type level gauge with lining for L300, Optional Level switch and transmitter for L300, Magnetic float type level gauge_L300 series, Optional Illuminator type level gauge for L100 and L200, Optional Non-frosting type level gauge for L100 and L200, Transparent type level gauge_L200 series, Optional Jacket Type Level Gauge for L100 and L200

• Wise Sight Glass : Lantern type sight glass_S400 series_S400, S410, Ball type sight glass_S300 series_S300, S310, Flapper type sight glass_S200 series_S200, S210, See through type sight glass_S100 series_S100, S110

• Wise Sensors : Infrared Sensor (AIR111), GAS Sensor, Modules

• Wise Power Transmission Hardware : 

Mua Đồng Hồ Áp Suất Wise

VINDEC là địa chỉ phân phối Đồng Hồ Áp Suất Wise uy tín tại Việt nam có thể làm hài lòng khách hàng với năng lực đội ngũ nhân viên có kỹ thuật trình độ kỹ thuật cao, được đào tạo chuyên nghiệp bài bản của hãng.

Quý khách hàng có thể tìm kiếm hoặc Download về máy Catalogue sản phẩm Đồng Hồ Áp Suất Wise của hãng tại Website của chúng tôi với thông số kỹ thuật rõ ràng chính xác nhất của hãng tại: Đồng Hồ Áp Suất Wise

Thêm vào đó, chúng tôi có Kho Hàng tại Hồ Chí Minh và có Kho Hàng + Xưởng Sản Xuất với diện tích trên 2.000m2 tại Hà Nội.

VINDEC với năng lực và kinh nghiệm trên 15 năm cùng với đội ngũ kỹ sư giầu chuyên môn, chúng tôi tự đáp ứng được các dự án lớn, chúng tôi luôn đồng hành cùng phát triển.

Admin: VINDEC

Zalo
Hotline