SWG- ANSI- 1836R-GR-GGG

Liên hệ

Gioăng Kim Loại Chì Nichias Class 150- 300- 600 B16.5 Gioăng TOMBO
Chất liệu làm đầy: Graseal
Vật liệu hoop: Thép không gỉ 316
Vòng trong: Thép không gỉ 316
Vòng ngoài: Thép không gỉ 316
Độ dày: 4,5mm
Model: 1836R-GR-GGG

Sản phẩm liên quan

TOMBO 9040-W

TOMBO 2280-S

TOMBO 2940

SWG- ANSI- 1836R-GR-GGG

TOMBO 9038

TOMBO 9039

TOMBO 9079

SWG- ANSI- 1834R-EEE

SWG- JIS- 1834R-GR

Băng Tan Gas- 9082

TOMBO 1120

Băng Tan Oxygen 9082

TOMBO 1993

TOMBO 1935

TOMBO 1995

TOMBO 1100