Khớp Nối Đồng Hồ

Liên hệ

Khớp Nối Đuôi Đồng Hồ  MIHA - Van MIHA

Khớp nối đồng hồ, nối ren ngoài. | Tail, Male thread.
Nối đuôi dùng cho đồng hồ. | Tail for water meter.
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ ISO 7-1-1994. | BS21/ISO 7-1-2994 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 16 bar. | Max. working pressure: 16 bar
Nhiệt độ làm việc Max. 120oC. | Max. working temperature: 120oC

Sản phẩm liên quan

Kép Kẽm Ren MI

Cút Kẽm Ren Trong MI

Tê Kẽm Ren Trong MI

Lơ Đồng MIHA

Đai Ốc Đồng

Kép Đồng Ren MIHA

Khâu Nối Ống Mềm

Tê Nối Ống Mềm

Nối Nhanh Ống Mềm

Đai Ống PPR VESBO