Vòng Bi Kim IKO

Contact

Vòng Bi Kim IKO

Con lăn có chiều dài 3 đến 10 lần đường kính, và đường kính nhỏ hơn 5mm

Có nhiều loại khác nhau và nhiều loại trong số đó không có vòng trong, nhiều loại chén (drawn – cup) có vòng ngoài làm bằng thép dập còn loại liền khối có vòng ngoài gia công bằng máy.

Có những thiết kế chỉ có tổ hợp con lăn và vòng cách mà không có vòng ngoài và vòng trong.

Đa số vòng cách làm bằng thép dập, có một số loại không có vòng cách

Dãy số và ký tự trên vòng bi : NA48xx, NA49xx, NA59xx, NA69xx

Với vòng bi IKO thì NA gồm có RNA và LRT

LRT10011030 IKO

LRT10011050 IKO LRT10011540 IKO LRT11012540 IKO
LRT12013030 IKO LRT12013545 IKO LRT121516 IKO LRT121612 IKO
LRT121613 IKO LRT13014535 IKO LRT14015535 IKO LRT141717 IKO
LRT151920 IKO LRT152023 IKO LRT172213 IKO LRT172216 IKO
LRT172223 IKO LRT202416 IKO LRT202420 IKO LRT202516 IKO
LRT202517 IKO LRT202525 IKO LRT202530 IKO LRT222830 IKO
LRT252930 IKO LRT253017 IKO LRT253030 IKO LRT283217 IKO
LRT303517 IKO LRT303520 IKO LRT303530 IKO LRT354020 IKO
LRT354220 IKO LRT354230 IKO LRT354236 IKO LRT404520 IKO
LRT404530 IKO LRT404540 IKO LRT404822 IKO LRT455025 IKO
LRT455030 IKO LRT455035 IKO LRT455222 IKO LRT455240 IKO
LRT455540 IKO LRT505535 IKO LRT505822 IKO LRT505840 IKO
LRT505845 IKO LRT506040 IKO LRT556325 IKO LRT556345 IKO
LRT606825 IKO LRT606845 IKO LRT708030 IKO LRT708054 IKO
LRT758530 IKO LRT758554 IKO LRT809025 IKO LRT809030 IKO
LRT8510035 IKO LRT8510063 IKO LRT859526 IKO LRT859536 IKO
LRT9010535 IKO LRT9010563 IKO LRT91212 IKO LRT9510526 IKO
LRT9511035 IKO LRT9511063 IKO LRTZ101414 IKO RNA4834 IKO
RNA49/28 IKO RNA49/32 IKO RNA49/42 IKO RNA49/48 IKO
RNA4900 IKO RNA4901 UU IKO RNA4902 IKO RNA4904 IKO
RNA4905 IKO RNA4906 IKO RNA4907 IKO RNA4908 IKO
RNA4909 IKO RNA4910 IKO RNA4911 IKO RNA4912 IKO
RNA4913 IKO RNA4914 IKO RNA4915 IKO RNA4916 IKO
RNA4917 IKO RNA4918 IKO RNA4920 IKO RNA4922 IKO
RNA4924 IKO RNA69/22 IKO RNA6901 IKO RNA6903 IKO
RNA6904 IKO RNA6905 IKO RNA6906 IKO RNA6906 UU IKO
RNA6907 IKO RNA6908 IKO RNA6910 IKO RNA6911 IKO
RNA6912 IKO RNA6913 IKO RNA6914 IKO RNA6915 IKO
RNA6917 IKO RNA6918 IKO RNA6919 IKO RNAF152313 IKO
RNAF162413 IKO RNAFW284032 IKO RNAFW556840 IKO RNAST10 IKO
RNAST15 IKO RNAST17 IKO RNAST20 IKO RNAST25 IKO
RNAST30 IKO RNAST40 IKO RNAST6 IKO RNAST8 IKO

 

Sản phẩm liên quan

Vòng Bi Kim IKO

Zalo
Hotline