Vòng Bi Cầu Tự Lựa FAG-NSK

Contact

Vòng Bi Cầu Tự Lựa FAG-NSK

Vòng trong có hai dãy bi cầu với hai mặt lăn
Vòng ngoài có mặt lăn hình cầu với tâm mặt cầu trùng với trục của ổ. Do đó trục của vòng trong, bi và vòng cách có thể xoay quanh tâm mà không gây ra ứng lực phụ tải nào.
Góc tự lựa theo thiết kế là từ 4o tới 7o
Dãy số trong vòng bi : 12xx, 13xx, 22xx, 23xx

 

1200 NSK

1200TV.C3 FAG 1201 NSK 1201TV FAG
1201TV.C3 FAG 1202 NSK 1202TV FAG 1202TV.C3 FAG
1203 NSK 1203TV FAG 1203TV.C3 FAG 1204 NSK
1204K NSK 1204K.TV.C3 FAG 1204TV FAG 1204TV.C3 FAG
1205 NSK 1205K NSK 1205K.TV.C3 FAG 1205TV FAG
1205TV.C3 FAG 1206 NSK 1206K NSK 1206K.TV.C3 FAG
1206TV FAG 1206TV.C3 FAG 1207 NSK 1207K NSK
1207K.TV.C3 FAG 1207TV FAG 1207TV.C3 FAG 1208 NSK
1208K NSK 1208K.TV.C3 FAG 1208TV FAG 1208TV.C3 FAG
1209 NSK 1209K NSK 1209K.TV.C3 FAG 1209TV FAG
1209TV.C3 FAG 1210 NSK 1210K NSK 1210K.TV.C3 FAG
1210TV FAG 1210TV.C3 FAG 1211 NSK 1211K NSK
1211K.TV.C3 FAG 1211TV FAG 1211TV.C3 FAG 1212k NSK
1212K.TV.C3 FAG 1212TV FAG 1212TV.C3 FAG 1213 NSK
1213K NSK 1213K.TV.C3 FAG 1213TV FAG 1213TV.C3 FAG
1214 NSK 1214K NSK 1214K.TV.C3 FAG 1214TV FAG
1214TV.C3 FAG 1215 NSK 1215K NSK 1215K.TV.C3 FAG
1215TV FAG 1215TV.C3 FAG 1216 NSK 1216K NSK
1216K.TV.C3 FAG 1216TV FAG 1216TV.C3 FAG 1217 NSK
1217K NSK 1217K.TV.C3 FAG 1217TV FAG 1217TV.C3 FAG
1218 NSK 1218K NSK 1218K.TV.C3 FAG 1218K.TV.C4 FAG
1218TV FAG 1218TV.C3 FAG 1219 NSK 1219K NSK
1219K.M.C3 FAG 1219M FAG 1220 NSK 1220K NSK
1220K.M.C3 FAG 1220M FAG 1220M.C3 FAG 1221 NSK
1221M FAG 1222 NSK 1222K NSK 1222K.M.C3 FAG
1222M FAG 1222M.C3 FAG 1224M FAG 1226M FAG
1228M FAG 126 NSK 126TV FAG 127TV FAG
127WA NSK 129TV FAG 129WA NSK 1300 NSK
1301 NSK 1301TV FAG 1302 FAG 1302 NSK
1302.C3 FAG 1303 FAG 1303 NSK 1303.C3 FAG
1304 NSK 1304K NSK 1304K.TV.C3 FAG 1304TV FAG
1304TV.C3 FAG 1305 NSK 1305K NSK 1305K.TV.C3 FAG
1305TV FAG 1305TV.C3 FAG 1306 NSK 1306K NSK
1306K.TV.C3 FAG 1306TV FAG 1306TV.C3 FAG 1307 NSK
1307K NSK 1307K.TV.C3 FAG 1307TV FAG 1307TV.C3 FAG
1308 NSK 1308K NSK 1308K.TV.C3 FAG 1308TV FAG
1308TV.C3 FAG 1309 NSK 1309K NSK 1309K.TV.C3 FAG
1309TV FAG 1309TV.C3 FAG 1310 NSK 1310K NSK
1310K.TV.C3 FAG 1310TV FAG 1310TV.C3 FAG 1311K NSK
1311K.TV.C3 FAG 1311TV FAG 1311TV.C3 FAG 1312 NSK
1312K NSK 1312K.TV.C3 FAG 1312TV FAG 1312TV.C3 FAG
1313 NSK 1313K NSK 1313K.TV.C3 FAG 1313TV FAG
1313TV.C3 FAG 1314 NSK 1314KC3 NSK 1314M FAG
1315K NSK 1315K.M.C3 FAG 1315M FAG 1315M.C3 FAG
1316K NSK 1316K.M.C3 FAG 1316M FAG 1316M.C3 FAG
1317 NSK 1317K NSK 1317K.M.C3 FAG 1317M FAG
1317M.C3 FAG 1318 NSK 1318K NSK 1318K.M.C3 FAG
1318M FAG 1318M.C3 FAG 1319 NSK 1319K NSK
1319K.M.C3 FAG 1319M FAG 1320 NSK 1320K NSK
1320K.M.C3 FAG 1320M FAG 1321 NSK 1321M FAG
1322 NSK 1322K.M.C3 FAG 1322M FAG 135TV FAG
2200 NSK 2200.2RS.TV FAG 2200M NSK 2200TV FAG
2200TV.C3 FAG 2201 NSK 2201.2RS.TV FAG 2201M NSK
2201TV FAG 2201TV.C3 FAG 2202 NSK 2202.2RS.TV FAG
2202M NSK 2202TV FAG 2202TV.C3 FAG 2203 NSK
2203.2RS.TV FAG 2203K NSK 2203M NSK 2203TV FAG
2203TV.C3 FAG 2204 NSK 2204.2RS.TV FAG 2204K NSK
2204M NSK 2204TV FAG 2204TV.C3 FAG 2205 NSK
2205.2RS.TV FAG 2205.2RS.TV.C3 FAG 2205K NSK 2205K.2RS.TV.C3 FAG
2205K.TV.C3 FAG 2205TV FAG 2205TV.C3 FAG 2206.2RS.TV FAG
2206K NSK 2206K.2RS.TV.C3 FAG 2206K.TV.C3 FAG 2206TV FAG
2206TV.C3 FAG 2207 NSK 2207.2RS.TV FAG 2207.2RS.TV.C3 FAG
2207K NSK 2207K.2RS.TV.C3 FAG 2207K.TV.C3 FAG 2207TV FAG
2207TV.C3 FAG 2208.2RS.TV FAG 2208K NSK 2208K.2RS.TV.C3 FAG
2208K.TV.C3 FAG 2208TV FAG 2208TV.C3 FAG 2209 NSK
2209.2RS.TV FAG 2209K NSK 2209K.2RS.TV.C3 FAG 2209K.TV.C3 FAG
2209TV FAG 2209TV.C3 FAG 2210 NSK 2210.2RS.TV FAG
2210K NSK 2210K.2RS.TV.C3 FAG 2210K.TV.C3 FAG 2210TV FAG
2210TV.C3 FAG 2211 NSK 2211.2RS.TV FAG 2211K NSK
2211K.2RS.TV.C3 FAG 2211K.TV.C3 FAG 2211TV FAG 2211TV.C3 FAG
2212 NSK 2212.2RS.TV FAG 2212.2RS.TV.C3 FAG 2212K NSK
2212K.2RS.TV.C3 FAG 2212K.TV.C3 FAG 2212TV FAG 2212TV.C3 FAG
2213 NSK 2213.2RS.TV FAG 2213K NSK 2213K.2RS.TV.C3 FAG
2213K.TV.C3 FAG 2213TV FAG 2213TV.C3 FAG 2214 NSK
2214.2RS.TV FAG 2214M FAG 2214M.C3 FAG 2215 NSK
2215K NSK 2215K.TV.C3 FAG 2215TV FAG 2215TV.C3 FAG
2216 NSK 2216K NSK 2216K.TV.C3 FAG 2216TV FAG
2216TV.C3 FAG 2217 NSK 2217K NSK 2217K.M.C3 FAG
2217M FAG 2217M.C3 FAG 2218 NSK 2218K NSK
2218K.TV.C3 FAG 2218TV FAG 2218TV.C3 FAG 2219 NSK
2219K NSK 2219K.M.C3 FAG 2219M FAG 2219M.C3 FAG
2220 NSK 2220K NSK 2220K.M.C3 FAG 2220M FAG
2220M.C3 FAG 2221 NSK 2222 NSK 2222K NSK
2300 NSK 2301 NSK 2301M NSK 2302 NSK
2302TV FAG 2302TV.C3 FAG 2303 NSK 2303M NSK
2303TV FAG 2304 NSK 2304.2RS.TV FAG 2304K NSK
2304M NSK 2305K NSK 2305TV FAG 2305TV.C3 FAG
2306 NSK 2306.2RS.TV FAG 2306K NSK 2306K.TV.C3 FAG
2306TV FAG 2306TV.C3 FAG 2307 NSK 2307.2RS.TV FAG
2307K NSK 2307K.TV.C3 FAG 2307TV FAG 2307TV.C3 FAG
2308 NSK 2308.2RS.TV FAG 2308K NSK 2308K.TV.C3 FAG
2308TV FAG 2308TV.C3 FAG 2309 NSK 2309.2RS.TV FAG
2309K NSK 2309K.2RS.TV.C3 FAG 2309K.TV.C3 FAG 2309TV FAG
2309TV.C3 FAG 2310 NSK 2310.2RS.TV FAG 2310K NSK
2310K.TV.C3 FAG 2310TV FAG 2310TV.C3 FAG 2311 NSK
2311.2RS.TV FAG 2311K NSK 2311K.TV.C3 FAG 2311TV FAG
2311TV.C3 FAG 2312 NSK 2312K NSK 2312TV FAG
2312TV.C3 FAG 2313 NSK 2313K NSK 2313TV FAG
2313TV.C3 FAG 2314 NSK 2315 NSK 2315K NSK
2316K NSK 2317 NSK 2317K NSK 2318 NSK
2318K NSK 2319 NSK 2319K NSK 2320 NSK
2320K NSK 2320M NSK    
Zalo
Hotline