Vòng Bi Côn NSK

Contact

Vòng Bi Côn NSK

Con lăn hình nón (côn)                                   
Loại ổ này có khả năng chịu tải hướng kính và hướng trục (trên một hướng) rất cao.
Nón (vòng trong) và cup (vòng ngoài) được thiết kế tách rời và trang bị độc lập.
Góc tiếp xúc: bình thường, trung bình và gốc sâu.
Chúng thường được lắp thành đôi giống như vòng bi đỡ chặn.
Ổ đũa côn có loại 1 dãy, 2 dãy và 4 dãy.
Ứng dụng:  chất dẻo / thiết bị định hình kim loại
Dãy số trên vòng bi: 329xx, 320xx, 330xx, 331xx, 302xx, 322xx, 332xx, 303xx, 323xx

 

HR30202 HR30302J HR32004XJ HR32203J HR32305J
HR30203J HR30303J HR32005XJ HR32204J HR32306J
HR30204J HR30304J HR32006XJ HR32205 HR32307J
HR30205J HR30305J HR32007XJ HR32206J HR32308J
HR30206J HR30306J HR32008XJ HR32207J HR32309J
HR30207J HR30307J HR32009XJ HR32208J HR32310J
HR30208J HR30308J HR32010XJ HR32209J HR32311J
HR30209J HR30309J HR32011XJ HR32210J HR32312J
HR30210J HR30310J HR32012XJ HR32211J HR32313J
HR30211J HR30311J HR32013XJ HR32212J HR32314J
HR30212J HR30312J HR32014XJ HR32213J HR32315J
HR30213J HR30313J HR32015XJ HR32214J HR32316J
HR30214J HR30314J HR32016XJ HR32215J HR32317J
HR30215J HR30315J HR32017XJ HR32216J HR32318J
HR30216J HR30316J HR32018XJ HR32217J HR32319J
HR30217J HR30317J HR32019XJ HR32218J HR32320J
HR30218J HR30318J HR32020XJ HR32219J HR32321J
HR30219J HR30319J HR32021XJ HR32220J HR32322J
HR30220J HR30320J HR32022XJ HR32221J HR32324J
HR30221J HR30321J HR32024XJ HR32222J 32326
HR30222J HR30322J HR32026XJ HR32224J 32328
HR30224J HR30324J HR32028XJ HR32226J 32330
HR30226J 30326 HR32030XJ HR32228J 32332
HR30228J 30328D HR32032XJ HR32230J 32334
30230 30330 HR32034XJ HR32232J 32336
30232 30334D HR32036XJ HR32234J 32338
30234 30336 HR32038XJ HR32236J 32340
30236 30338 HR32040XJ HR32238J HR30311DJ
30238 HR30307DJ HR30309DJ HR32240J HR30312DJ
30240 HR30308DJ HR30310DJ HR30314DJ HR30313DJ

 

Zalo
Hotline