Vòng Bi Chặn NSK - FAG

Contact

Vòng Bi Chặn FAG-NSK

Có kết cấu bao gồm vòng trên, vòng dưới, cụm con lăn và vòng cách đặt ở giữa

Vòng bi chặn một hướng chỉ có thể chịu lực tác dụng từ một hướng
Vòng bi chặn trục hai hướng có ba vòng đỡ, trong đó vòng ở giữa được gắn cố định vào trục, 2 vòng còn lại lắp ghép với thân ổ
Người ta thường sử dụng vòng cách làm bằng thép dập trong các ổ bi nhỏ và vòng cách bằng đồng thau gia công liền khối cho các vòng bi lớn

Ứng dụng:
Cần trục
Bàn xoay
Dãy số trên vòng bi: 511xx, 512xx, 513xx, 514xx, 522xx, 523xx, 524xx

 

511/500MP FAG

511/530MP FAG 51100 NSK 51101 NSK
51102 NSK 51103 NSK 511045A FAG 51117 NSK
51118 NSK 51120 NSK 51122 NSK 51124 NSK
51124.P5 FAG 511242B FAG 51126 FAG 51126 NSK
51128 FAG 51128X NSK 51130MP FAG 51130X NSK
51132MP FAG 51132X NSK 51134MP FAG 51134X NSK
51136MP FAG 51136X NSK 51138MP FAG 51138X NSK
51140MP FAG 51140X NSK 51144MP FAG 511482 FAG
51148MP FAG 51152FP FAG 51152MP FAG 51156MP FAG
511605 FAG 51160MP FAG 51168MP FAG 51172MP FAG
51176MP FAG 51180MP FAG 51184MP FAG 51188MP FAG
51192MP FAG 51196MP FAG 51200 NSK 51201 NSK
51202 NSK 51203 NSK 51204 NSK 512088B FAG
51218 NSK 51220 NSK 51222 NSK 51224 NSK
51226X NSK 51228X NSK 51230MP FAG 51230X NSK
51232MP FAG 51232X NSK 51234MP FAG 51234X NSK
51236 NSK 51236MP FAG 51238M NSK 51238MP FAG
51240MP FAG 51240XM NSK 51244MP FAG 51248MP FAG
512497C.K158X6 *6 FAG 51252MP FAG 51256MP FAG 51260M FAG
51268M FAG 51272M FAG 51276MP FAG 51305 NSK
51306 NSK 51307 NSK 51309 NSK 51310 NSK
51311 NSK 51312 NSK 51313 NSK 51314 NSK
51315 NSK 51316 NSK 51317 NSK 51318 NSK
51322MP FAG 51322X NSK 51324MP FAG 51324X NSK
51326MP FAG 51326X NSK 51328MP FAG 51328X NSK
51330MP FAG 51330X NSK 51332MP FAG 51332X NSK
51334MP FAG 51334X NSK 51336M FAG 51336MP FAG
51336X NSK 513371B FAG 51338XM NSK 51340M FAG
51340XM NSK 51405 NSK 51406 NSK 51407 NSK
51408 NSK 51409 NSK 51410 NSK 51411 NSK
51412 NSK 51412MP FAG 51413 NSK 51413MP FAG
51414 NSK 51414MP FAG 51415 NSK 51415MP FAG
51416 NSK 51416MP FAG 51417MP FAG 51417X NSK
51418MP FAG 51418X NSK 51418XM NSK 51420MP FAG
51420XM NSK 51424MP FAG 514857A FAG 52204 NSK
52205 NSK 52206 NSK 52207 NSK 52208 NSK
52209 NSK 52210 NSK 52211 NSK 52212 NSK
52213 NSK 52214 NSK 52215 NSK 52216 NSK
52217 NSK 52218 NSK 52220 NSK 52222 NSK
52224 NSK 52226 NSK 52228 NSK 52230 NSK
52306 NSK 52307 NSK 52308 NSK 52309 NSK
52310 NSK 52311 NSK 52312 NSK 52313 NSK
52314 NSK 52315 NSK 52316 NSK 52317 NSK
52318 NSK 52320 NSK 52322 NSK 52322MP FAG
52324 NSK 52326 NSK 52328XM NSK 52330XM NSK
524289B FAG 53200U NSK 53202U NSK 53204U NSK
53205U NSK 53206U NSK 53207U NSK 53208U NSK
53209U NSK 53210U NSK 53211U NSK 53212U NSK
53213U NSK 53214U NSK 53215U NSK 53216U NSK
53217U NSK 53218U NSK 53220U NSK 53222U NSK
53224U NSK 53226U NSK 53228U NSK 53228XMU NSK
53305U NSK 53306U NSK 53307U NSK 53308U NSK
53309U NSK 53310U NSK 53311U NSK 53312U NSK
53313U NSK 53314U NSK 53315U NSK 53316U NSK
53317U NSK 53318U NSK 53320U NSK 53322U NSK
53324U NSK 53405U NSK 53406U NSK 53407U NSK
53408U NSK 53409U NSK 53410U NSK 53411U NSK
53412U NSK 53413U NSK 53414U NSK 53415U NSK
53416U NSK 53418XU NSK 53420MU NSK 53422MU NSK
53424MU NSK 53426MU NSK 53428MU NSK 54322MP FAG

 

Zalo
Hotline