Vòng Bi Tiếp Xúc Góc NSK-FAG

Contact

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc NSK-FAG

Chịu tải hướng tâm và tải dọc trục.
Góc tiếp xúc 30o, ­40o, 15o và 25o => góc tiếp xúc càng lớn thì chịu tải dọc trục càng cao nhưng tốc độ càng chậm.
Thường sử dụng thành một bộ (2, 3, 4 vòng)
Độ cứng vững cao với tải trọng dư
Vòng cách bằng thép sử dụng thông dụng

Đối với vòng bi chính xác tốc độ cao thì vòng cách bằng polyamide góc 30o  cũng được sử dụng thường xuyên.

Ứng dụng :
Bơm và máy nén khí
Máy cán kim loại
Motơ điện và máy phát điện
Máy gia công chính xác
Dãy số trên vòng bi : 79xx, 70xx, 72xx, 73xx

 

7000AW NSK

7000B NSK 7001A NSK
7002A NSK 7002AW NSK 7002B NSK
7003A NSK 7003AW NSK 7003CTYNSULP4 NSK
7004AW NSK 7004B.2RS.TVP FAG 7004CTYNSULP4 NSK
7005AW NSK 7005B.2RS.TVP FAG 7005B.TVP FAG
7006A NSK 7006AW NSK 7006B NSK
7006B.TVP FAG 7006CTYNSULP4 NSK 7007A NSK
7007B NSK 7007B.2RS.TVP FAG 7007CTYNSULP4 NSK
7008AW NSK 7008B NSK 7008CTYNSULP4 NSK
7009AW NSK 7009B NSK 7009CTYNSULP4 NSK
7010AW NSK 7010B NSK 7010CTYNSULP4 NSK
7011AW NSK 7011B NSK 7011CTYNSULP4 NSK
7012A5TYNSULP4 NSK 7012AW NSK 7012B NSK
7013AW NSK 7013B NSK 7013CTYNSULP4 NSK
7014AW NSK 7014B NSK 7014CTYNSULP4 NSK
7016A NSK 7016A5TYNSULP4 NSK 7016AW NSK
7016CTYNSULP4 NSK 7017A NSK 7017B NSK
7018AW NSK 7018B NSK 7024MP.UA FAG
7032A NSK 7032MP.UA FAG 7034B.MP.UA FAG
7034MP.UA FAG 7038MP.UA FAG 7040MP FAG
7044B.MP.UA FAG 7044MP.UA FAG 7048MP.UA FAG
7052MP.UA FAG 7056MP.UA FAG 7060MP.UA FAG
7200AW NSK 7200B.2RS.TVP FAG 7200B.JP FAG
7200B.TVP.UA FAG 7200B.TVP.UO FAG 7200BW NSK
7201AW NSK 7201B NSK 7201B.2RS.TVP FAG
7201B.JP.UA FAG 7201B.TVP FAG 7201B.TVP.UO FAG
7202A NSK 7202AW NSK 7202B NSK
7202B.JP FAG 7202B.JP.UA FAG 7202B.TVP FAG
7202B.TVP.UO FAG 7202BW NSK 7203A NSK
7203B NSK 7203B.JP FAG 7203B.MP FAG
7203B.TVP FAG 7203B.TVP.UA FAG 7203B.TVP.UO FAG
7203CTYNSULP4 NSK 7204A NSK 7204AW NSK
7204B.2RS.TVP FAG 7204B.JP FAG 7204B.JP.UA FAG
7204B.TVP.P5.UO FAG 7204B.TVP.UA FAG 7204B.TVP.UO FAG
7204CTYNSULP4 NSK 7205A NSK 7205AW NSK
7205B.2RS.TVP FAG 7205B.JP FAG 7205B.JP.UA FAG
7205B.TVP FAG 7205B.TVP.P5.UL FAG 7205B.TVP.P5.UO FAG
7205B.TVP.UO FAG 7205BW NSK 7205CTYNSULP4 NSK
7206AW NSK 7206B NSK 7206B.2RS.TVP FAG
7206B.JP.UA FAG 7206B.MP FAG 7206B.MP.UA FAG
7206B.TVP FAG 7206B.TVP.P5.UL  7206B.TVP.UA FAG
7206BW NSK 7206CTYNSULP4  7207A NSK
7207B NSK 7207B.JP FAG 7207B.JP.UO FAG
7207B.MP.UO FAG 7207B.TVP FAG 7207B.TVP.P5.UL FAG
7207B.TVP.UA FAG 7207B.TVP.UO FAG 7207BW NSK
7208A NSK 7208AW NSK 7208B NSK
7208B.JP FAG 7208B.JP.UA FAG 7208B.MP FAG
7208B.TVP FAG 7208B.TVP.P5 FAG 7208B.TVP.P5.UL FAG
7208B.TVP.UA FAG 7208B.TVP.UO FAG 7208BW NSK
7209A NSK 7209AW NSK 7209B NSK
7209B.JP.UA FAG 7209B.MP FAG 7209B.MP.UA FAG
7209B.TVP FAG 7209B.TVP.P5.UO FAG 7209B.TVP.UA FAG
7209BW NSK 7209CTYNSULP4 NSK 7210A NSK
7210B NSK 7210B.JP FAG 7210B.JP.UA FAG
7210B.MP.UA FAG 7210B.MP.UO FAG 7210B.TVP FAG
7210B.TVP.UA FAG 7210B.TVP.UO FAG 7210BW NSK
7211A NSK 7211AW NSK 7211B NSK
7211B.JP.UA FAG 7211B.JP.UO FAG 7211B.MP FAG
7211B.TVP FAG 7211B.TVP.P5.UO FAG 7211B.TVP.UA FAG
7211BW NSK 7211CTYNSULP4 NSK 7212A NSK
7212B NSK 7212B.JP FAG 7212B.JP.UA FAG
7212B.MP.UA FAG 7212B.MP.UO FAG 7212B.TVP FAG
7212B.TVP.UO FAG 7212BW NSK 7212CTYNSULP4 NSK
7213AW NSK 7213B NSK 7213B.JP FAG
7213B.MP.UA FAG 7213B.TVP FAG 7213B.TVP.P5.UO FAG
7213B.TVP.UO FAG 7213BW NSK 7213CTYNSULP4 NSK
7214AW NSK 7214B NSK 7214B.JP FAG
7214B.MP FAG 7214B.MP.UA FAG 7214B.MP.UO FAG
7214B.TVP.UA FAG 7214B.TVP.UO FAG 7214BW NSK
7215A NSK 7215AW NSK 7215B NSK
7215B.JP.UA FAG 7215B.MP FAG 7215B.MP.P5.UO FAG
7215B.MP.UA FAG 7215B.TVP FAG 7215B.TVP.P5.UL FAG
7215B.TVP.UA FAG 7215B.TVP.UO FAG 7215BW NSK
7216AW NSK 7216B NSK 7216B.JP FAG
7216B.MP.UA FAG 7216B.MP.UO FAG 7216B.TVP FAG
7216BW NSK 7216CTYNSULP4 NSK 7217A NSK
7217B NSK 7217B.JP FAG 7217B.JP.UA FAG
7217B.MP.UA FAG 7217B.MP.UO FAG 7217B.TVP FAG
7217BW NSK 7218A NSK 7218AW NSK
7218B.JP FAG 7218B.JP.UA FAG 7218B.MP FAG
7218B.TVP FAG 7218B.TVP.P5.UL FAG 7218B.TVP.UA FAG
7219A NSK 7219AW NSK 7219B NSK
7219B.MP.UA FAG 7219B.MP.UO FAG 7219B.TVP FAG
7219B.TVP.UO FAG 7219BW NSK 7220A NSK
7220B NSK 7220B.JP FAG 7220B.JP.UA FAG
7220B.MP.UA FAG 7220B.MP.UO FAG 7220B.TVP FAG
7220B.TVP.UO FAG 7220BW NSK 7221A NSK
7221B NSK 7221B.MP FAG 7221B.MP.UA FAG
7222A NSK 7222AW NSK 7222B NSK
7222B.JP.UA FAG 7222B.MP FAG 7222B.MP.UA FAG
7222B.TVP FAG 7222B.TVP.UA FAG 7222B.TVP.UO FAG
7224B.MP FAG 7224B.MP.P5.UO FAG 7224B.MP.UA FAG
7224B.TVP FAG 7224B.TVP.UA FAG 7224B.TVP.UO FAG
7226B.MP.UA FAG 7226B.MP.UO FAG 7226B.TVP FAG
7226B.TVP.UO FAG 7228B.MP FAG 7228B.MP.UA FAG
7230B.MP FAG 7230B.MP.P6.UO FAG 7230B.MP.UA FAG
7232B.MP FAG 7232B.MP.UA FAG 7234B.MP FAG
7236B.MP FAG 7236B.MP.UA FAG 7236B.MP.UO FAG
7238B.MP.UA FAG 7238B.MP.UO FAG 7240B.MP FAG
7244B.MP.UA FAG 7248B.MP FAG 7248B.MP.UA FAG
7300BW NSK 7301AW NSK 7301B.JP FAG
7301B.TVP.UA FAG 7301BW NSK 7302A NSK
7302B NSK 7302B.JP FAG 7302B.TVP FAG
7302BW NSK 7303AW NSK 7303B.JP FAG
7303B.TVP.UA FAG 7303B.TVP.UO FAG 7303BW NSK
7304AW NSK 7304B NSK 7304B.JP FAG
7304B.TVP FAG 7304B.TVP.UA FAG 7304B.TVP.UO FAG
7305A NSK 7305AW NSK 7305B NSK
7305B.JP FAG 7305B.JP.UA FAG 7305B.MP FAG
7305B.MP.UO FAG 7305B.TVP FAG 7305B.TVP.UA FAG
7305BW NSK 7306A NSK 7306AW NSK
7306B.2RS.TVP.L198  7306B.JP FAG 7306B.JP.UA FAG
7306B.MP FAG 7306B.MP.UA FAG 7306B.MP.UO FAG
7306B.TVP.UA FAG 7306B.TVP.UO FAG 7306BW NSK
7307AW NSK 7307B NSK 7307B.JP FAG
7307B.MP FAG 7307B.MP.UA FAG 7307B.MP.UO FAG
7307B.TVP.P5.UL FAG 7307B.TVP.UA FAG 7307B.TVP.UO FAG
7308-BE-2RS-L237 FAG 7308A NSK 7308AW NSK
7308B.2RS.TVP.L198  7308B.2RS.TVP.L237 7308B.JP FAG
7308B.MP FAG 7308B.MP.P5.UL FAG 7308B.MP.UA FAG
7308B.MPA.P5.UL FAG 7308B.TVP FAG 7308B.TVP.UA FAG
7308BW NSK 7309A NSK 7309AW NSK
7309B.JP FAG 7309B.JP.UA FAG 7309B.MP FAG
7309B.MP.UO FAG 7309B.TVP FAG 7309B.TVP.UA FAG
7309BW NSK 7310A NSK 7310AW NSK
7310B.JP FAG 7310B.JP.UA FAG 7310B.MP FAG
7310B.MP.UO FAG 7310B.TVP FAG 7310B.TVP.UA FAG
7310BW NSK 7311A NSK 7311AW NSK
7311B.JP FAG 7311B.JP.UA FAG 7311B.MP FAG
7311B.MP.UA FAG 7311B.MP.UO FAG 7311B.TVP FAG
7311B.TVP.UO FAG 7311BW NSK 7312A NSK
7312B NSK 7312B.JP FAG 7312B.JP.UA FAG
7312B.MP.P6.UA FAG 7312B.MP.UA FAG 7312B.MP.UO FAG
7312B.TVP.UA FAG 7312B.TVP.UO FAG 7312BW NSK
7313AW NSK 7313B NSK 7313B.JP FAG
7313B.MP FAG 7313B.MP.UA FAG 7313B.MP.UO FAG
7313B.TVP.UA FAG 7313B.TVP.UO FAG 7313BW NSK
7314AW NSK 7314B NSK 7314B.JP FAG
7314B.MP FAG 7314B.MP.UA FAG 7314B.MP.UO FAG
7314B.TVP.UA FAG 7314B.TVP.UO FAG 7314BW NSK
7315AW NSK 7315B NSK 7315B.JP FAG
7315B.MP FAG 7315B.MP.UA FAG 7315B.MP.UO FAG
7315B.TVP.UA FAG 7315B.TVP.UO FAG 7315BW NSK
7316AW NSK 7316B NSK 7316B.JP FAG
7316B.MP FAG 7316B.MP.UA FAG 7316B.MP.UO FAG
7316B.TVP.UA FAG 7316B.TVP.UO FAG 7316BW NSK
7317AW NSK 7317B NSK 7317B.JP FAG
7317B.MP FAG 7317B.MP.UA FAG 7317B.MP.UO FAG
7317B.TVP.UA FAG 7317B.TVP.UO FAG 7317BW NSK
7318AW NSK 7318B NSK 7318B.JP FAG
7318B.MP FAG 7318B.MP.UA FAG 7318B.MP.UO FAG
7318B.TVP.UA FAG 7318B.TVP.UO FAG 7318BW NSK
7319AW NSK 7319B NSK 7319B.JP FAG
7319B.MP.UA FAG 7319B.MP.UO FAG 7319B.TVP FAG
7319B.TVP.UO FAG 7319BW NSK 7320A NSK
7320B NSK 7320B.JP FAG 7320B.JP.UA FAG
7320B.MP.UA FAG 7320B.MP.UO FAG 7320B.TVP FAG
7320B.TVP.UO FAG 7320BW NSK 7321B NSK
7321B.MP.UA FAG 7321B.MP.UO FAG 7322B NSK
7322B.JP.UA FAG 7322B.MP FAG 7322B.MP.UA FAG
7322B.TVP FAG 7322B.TVP.UA FAG 7322B.TVP.UO FAG
7324B.MP FAG 7324B.MP.UA FAG 7324B.MP.UO FAG
7324B.TVP.UA FAG 7326B NSK 7326B.MP FAG
7326B.MP.UO FAG 7326B.TVP FAG 7326B.TVP.UA FAG
7328B.MP FAG 7328B.MP.UA FAG 7328B.MP.UO FAG
7330B.MP FAG 7330B.MP.UA FAG 7330B.MP.UO FAG
7332B.MP FAG 7332B.MP.UA FAG 7332B.MP.UO FAG
7334B.MP FAG 7334B.MP.UA FAG 7336B NSK
7336B.MP.UA FAG 7338B NSK 7338B.MP.UA FAG
7340B.MP FAG 7340B.MP.UA FAG 7344B.MP FAG
7348B.MP.UA FAG 7905CTYNSULP4 NSK B7000C.T.P4S.UL FAG
B7001C.T.P4S.UL FAG B7001E.T.P4S.UL FAG B7002C.T.P4S.UL FAG
B7003C.T.P4S.UL FAG B7003E.T.P4S.UL FAG B7004C.T.P4S.UL FAG
B7005C.T.P4S.UL FAG B7005E.T.P4S.UL FAG B7006C.T.P4S.UL FAG
B7007C.T.P4S.UL FAG B7007E.2RSD.T.P4S.UL B7007E.T.P4S.UL FAG
B7008C.T.P4S.UL FAG B7008E.T.P4S.UL FAG B7009C.2RSD.T.P4S.UL 
B7009E.T.P4S.UL FAG B7010C.2RSD.T.P4S.UL B7010C.T.P4S.UL FAG
B7011C.T.P4S.UL FAG B7011E.2RSD.T.P4S.UL B7011E.T.P4S.UL FAG
B7012E.T.P4S.UL FAG B7013C.T.P4S.UL FAG B7013E.2RSD.T.P4S.UL
B7014C.T.P4S.UL FAG B7014E.T.P4S.UL FAG B7015C.T.P4S.UL FAG
B7015E.T.P4S.UL FAG B7016C.T.P4S.UL FAG B7016E.T.P4S.UL FAG
B7017E.T.P4S.UL FAG B7018C.T.P4S.UL FAG B7018E.MPA.P4S.UM 
B7019C.T.P4S.UL FAG B7019E.T.P4S.UL FAG B7020C.2RSD.T.P4S.UL
B7020E.T.P4S.UL FAG B7021C.T.P4S.UL FAG B7021E.T.P4S.UL FAG
B7022E.T.P4S.UL FAG B7024C.T.P4S.DUL FAG B7024C.T.P4S.UL FAG
B7026C.T.P4S.UL FAG B7026E.T.P4S.UL FAG B7028C.T.P4S.UL FAG
B7030C.T.P4S.UL FAG B7030C.TPA.P4.UL FAG B7030E.T.P4S.UL FAG
B7032E.T.P4S.UL FAG B7034C.T.P4S.UL FAG B7034E.T.P4S.UL FAG
B7036E.T.P4S.UL FAG B7038C.T.P4S.UL FAG B7040C.T.P4S.UL FAG
B71900C.T.P4S.UL FAG B71900E.T.P4S.UL FAG B71901C.T.P4S.UL FAG
B71902C.T.P4S.UL FAG B71902E.T.P4S.UL FAG B71903C.T.P4S.UL FAG
B71904C.T.P4S.UL FAG B71904E.T.P4S.UL FAG B71905C.T.P4S.UL FAG
B71906C.T.P4S.UL FAG B71906E.T.P4S.UL FAG B71907C.T.P4S.UL FAG
B71908C.2RSD.T.P4S.UL B71908C.T.P4S.UL FAG B71908E.T.P4S.UL FAG
B71909E.T.P4S.UL FAG B71910C.T.P4S.UL FAG B71910E.T.P4S.UL FAG
B71911E.T.P4S.K5.UL  B71911E.T.P4S.UL FAG B71912C.T.P4S.UL FAG
B71913C.T.P4S.UL FAG B71913E.2RSD.T.P4S B71913E.T.P4S.UL FAG
B71914E.T.P4S.UL FAG B71915C.T.P4S.UL FAG B71916C.T.P4S.UL FAG
B71917C.T.P4S.UL FAG B71917E.T.P4S.UL FAG B71918C.T.P4S.UL FAG
B71920C.T.P4S.UL FAG B71920E.T.P4S.UL FAG B71922E.T.P4S.UL FAG
B71926C.T.P4S.UL FAG B71926E.T.P4S.UL FAG B71928C.T.P4S.UL FAG
B71930C.T.P4S.UL FAG B71930E.T.P4S.UL FAG B71932C.T.P4S.UL FAG
B71932E.T.P4S.UL FAG B71934C.T.P4S.UL FAG B71934E.T.P4S.UL FAG
B71936E.T.P4S.UL FAG B71940E.T.P4S.UL FAG B7200C.T.P4S.UL FAG
B7201C.T.P4S.UL FAG B7201E.T.P4S.UL FAG B7202C.T.P4S.UL FAG
B7203C.T.P4S.UL FAG B7203E.T.P4S.UL FAG B7204C.T.P4S.UL FAG
B7205C.T.P4S.UL FAG B7205E.T.P4S.UL FAG B7206C.T.P4S.UL FAG
B7207C.T.P4S.UL FAG B7207E.T.P4S.UL FAG B7208C.T.P4S.UL FAG
B7209C.T.P4S.UL FAG B7209E.T.P4S.UL FAG B7210C.T.P4S.UL FAG
B7211C.T.P4S.UL FAG B7211E.T.P4S.UL FAG B7212C.T.P4S.K5.UL 
B7212E.T.P4S.UL FAG B7213C.T.P4S.UL FAG B7213E.T.P4S.UL FAG
B7214E.T.P4S.UL FAG B7215C.T.P4S.UL FAG B7215E.T.P4S.UL FAG
B7216E.T.P4S.UL FAG B7217C.T.P4S.UL FAG B7217E.T.P4S.UL FAG
B7218E.T.P4S.UL FAG B7219C.T.P4S.UL FAG B7219E.T.P4S.UL FAG
B7220E.T.P4S.UL FAG B7222C.T.P4S.UL FAG B7222E.T.P4S.UL FAG
B7224E.T.P4S.UL FAG B7226C.T.P4S.UL FAG B7226E.T.P4S.UL FAG
B7228E.T.P4S.UL FAG B7230C.T.P4S.UL FAG B7304E.T.P4S.UL FAG
7001AW NSK 7216A NSK 7316B.TVP FAG
7002CTYNSULP4 7216B.MP FAG 7317A NSK
7004A NSK 7216B.TVP.UA FAG 7317B.JP.UA FAG
7005A NSK 7217AW NSK 7317B.TVP FAG
7005CTYNSULP4  7217B.MP FAG 7318A NSK
7006B.2RS.TVP FAG 7217B.TVP.UA FAG 7318B.JP.UA FAG
7007AW NSK 7218B NSK 7318B.TVP FAG
7008A NSK 7218B.MP.UA FAG 7319A NSK
7009A NSK 7218BW NSK 7319B.MP FAG
7010A NSK 7219B.MP FAG 7319B.TVP.UA FAG
7011A NSK 7219B.TVP.UA FAG 7320AW NSK
7012A NSK 7220AW NSK 7320B.MP FAG
7013A NSK 7220B.MP FAG 7320B.TVP.UA FAG
7014A NSK 7220B.TVP.UA FAG 7321B.MP FAG
7015A NSK 7221AW NSK 7322B.JP FAG
7016B NSK 7221BW NSK 7322B.MP.UO FAG
7018A NSK 7222B.JP FAG 7324B NSK
7028MP.UA FAG 7222B.MP.UO FAG 7324B.TVP FAG
7034MP FAG 7222BW NSK 7326B.MP.UA FAG
7040MP.UA FAG 7224B.MP.UO FAG 7328B NSK
7048MP.UO FAG 7226B.MP FAG 7330B NSK
7200A NSK 7226B.TVP.UA FAG 7332B NSK
7200B.TVP FAG 7228B.MP.UO FAG 7334B NSK
7201A NSK 7230B.MP.UO FAG 7336B.MP FAG
7201B.JP FAG 7234B.MP.UA FAG 7340B NSK
7201BW NSK 7238B.MP FAG 7344B.MP.UA FAG
7202B.2RS.TVP FAG 7240B.MP.UA FAG B7000E.T.P4S.UL FAG
7202B.TVP.UA FAG 7300AW NSK B7002E.T.P4S.UL FAG
7203AW NSK 7301B.TVP FAG B7004E.T.P4S.UL FAG
7203B.MP.UA FAG 7302AW NSK B7006E.T.P4S.UL FAG
7203BW NSK 7302B.TVP.UA FAG B7008C.2RSD.T.P4S.UL
7204B NSK 7303B.TVP FAG B7009C.T.P4S.UL FAG
7204B.TVP FAG 7304A NSK B7010E.T.P4S.UL FAG
7204BW NSK 7304B.MP.UA FAG B7012C.T.P4S.UL FAG
7205B NSK 7304BW NSK B7013E.T.P4S.UL FAG
7205B.MP FAG 7305B.2RS.TVP FAG B7015E.2RSD.T.P4S.UL
7205B.TVP.UA FAG 7305B.MP.UA FAG B7017C.T.P4S.UL FAG
7206A NSK 7305B.TVP.UO FAG B7018E.T.P4S.UL FAG
7206B.JP FAG 7306B NSK B7020C.T.P4S.UL FAG
7206B.MP.UO FAG 7306B.JP.UO FAG B7022C.T.P4S.UL FAG
7206B.TVP.UO FAG 7306B.TVP FAG B7024E.T.P4S.UL FAG
7207AW NSK 7307A NSK B7028E.T.P4S.UL FAG
7207B.MP.UA FAG 7307B.JP.UA FAG B7032C.T.P4S.UL FAG
7207B.TVP.P5.UO  7307B.TVP FAG B7036C.T.P4S.UL FAG
7207CTYNSULP4  7307BW NSK B7040E.T.P4S.UL FAG
7208B.2RS.TVP FAG 7308B NSK B71901E.T.P4S.UL FAG
7208B.MP.UA FAG 7308B.JP.UA FAG B71903E.T.P4S.UL FAG
7208B.TVP.P5.UO FAG 7308B.MP.UO FAG B71905E.T.P4S.UL FAG
7208CTYNSULP4 NSK 7308B.TVP.UO FAG B71907E.T.P4S.UL FAG
7209B.JP FAG 7309B NSK B71909C.T.P4S.UL FAG
7209B.MP.UO FAG 7309B.MP.UA FAG B71911C.T.P4S.UL FAG
7209B.TVP.UO FAG 7309B.TVP.UO FAG B71912E.T.P4S.UL FAG
7210AW NSK 7310B NSK B71914C.T.P4S.UL FAG
7210B.MP FAG 7310B.MP.UA FAG B71916E.T.P4S.UL FAG
7210B.TVP.P5.UO  7310B.TVP.UO FAG
Zalo
Hotline